PRIVACY VERKLARING NLBEAUTYSALON

Inleiding

NlBeautySalon neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Verklaring leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dit doen. Daarnaast kunt u in deze Privacy Verklaring lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u  aan deze Privacy Verklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@nlbeautysalon.nl.

Wie is NLBeautySalon

NLBeautySalon is een eenmanszaak NLBeautySalon, kantoorhoudende te (1711 RE) Hensbroek aan de Dorpsweg 43C, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69389535.

NLBeautySalon is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door NLBeautySalon de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt NLBeautySalon uw gegevens

Hieronder vind u een overzicht van de doeleinden waarvoor NLBeautySalon persoonsgegevens van u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens NLBeautySalon voor dat specifieke doel gebruikt, wat de grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door NLBeautySalon worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles geprobeerd naar type gegevensstroom aan te geven.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Ten behoeve van de dienstverlening, klantenbeheer en financiele administratie gebruikt NlBeautySalon de volgende persoonsgegevens: NAW-gegevens en e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden gebruikt ten uitvoering van de overeenkomst. De bewaartijd van deze gegevens is tot twee jaar nadat u voor het laatst klant was. 

Marketing

Ten behoeve van de marketing in de vorm van een nieuwsbrief en het plaatsen van voor - en nafoto's gebruikt NLBeautySalon de volgende persoonsgegevens: Naam en e-mailadres voor de nieuwsbrief en voornaam voor de foto's. De persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor commercieel belang en met uw toestemming. De bewaartijd van de persoonsgegevens varieert tot twee jaar nadat u voor het laatst klant was tot zo lang als het noodzakelijk is voor het doeleinde. 

Website

Ten behoeve van onze website gebruikt NLBeautySalon de volgende persoonsgegevens: Voornaam. De persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor commercieel belang en met uw toestemming. De bewaartijd van de persoonsgegevens is zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde. 

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens

NLBeautySalon heeft gegevens over u in bezit, omdat u de gegevens aan ons verstrekt heeft.

Wat zijn uw rechten

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodige wijzigen in uw account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij NLBeautySalon over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kunt veranderen, kun u een verzoek hiertoe doen bij NLBeautySalon. U kunt verzoeken dat NLBeautySalon uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperking van de verwerking

U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om NLBeautySalon te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van NLBeautySalon of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U heeft het recht uw persoonsgegevens van NLBeautySalon te verkrijgen. NLBeautySalon zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensbewerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens niet meer mogen verwerken.

Reactie door NLBeautySalon

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@nlbeautysalon.nl. NLBeautySalon zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat NLBeautySalon een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien NLBeautySalon uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

NLBeautySalon deelt uw gegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor een eenduidig niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. NLBeautySalon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt NLBeautySalon uw persoonsgegevens niet met derden.

  • Google Analystics; Om bezoekers gedrag op onze website te analyseren en onze website te verbeteren. De persoonsgegevens worden geanonimiseerd en zijn niet herleidbaar naar u. Gekeken wordt naar het klikgedrag, locatie, tijd op de website, browsertype.
  • Facebook; Om te adverteren op Facebook, en het bezoekgedrag op onze website te analyseren. Uw bezoekgedrag wordt geanalyseerd door middel van persoonsgegevens.
  • Mailchimp; Om nieuws, aankondigingen en nieuwsbrieven te versturen per mail. De persoonsgegevens welke hierbij worden gebruikt zijn naam, e-mailadressen en het openen en lezen van berichten.
  • Instagram; Om te adverteren op Instagram, en het bezoekgedrag op onze website te analyseren.
  • Salonized; Om het mogelijk te maken online uw afspraak te boeken en te bevestigen. De persoonsgegevens welke worden gebruikt zijn naam, e-mailadressen, telefoonnummers, geslacht, adres, geboortedatum.
  • SumUp; Om de pinbetalingen van een behandeling te kunnen betalen. De persoonsgegevens welke worden gebruikt zijn naam en rekeningnummer.
  • Tijd voor een site; Om bezoekersgedrag op onze website te analyseren, onze website te verbeteren en optimaliseren. Heeft de website voorzien van een SSL-certificaat. Zo een certificaat zorgt er voor dat alle gegevens die van en naar de bezoeker van onze website gestuurd worden versleuteld zijn. Door de versleuteling zijn al uw persoonsgegevens welke u bijvoorbeeld invult in het contactformulier veilig.
  • E-boekhouden; Om de financiele afhandeling van betalingen van klanten bij te houden. De persoonsgegevens welke gebruikt worden zijn naam en bankgegevens.

Cookies die worden gebruikt

NLBeautySalon gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand welke bij een eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. NLBeautySalon gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen er voor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. De cookies zorgen er ook voor dat de website geoptimaliseerd wordt.

Daarnaast plaatsen we cookies om uw surfgedrag bij te houden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geinformeerd over de cookies en hebben wij u toestemming gevraagd voor het plaatsen van de cookies. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Op deze website worden ook door derden cookies geplaatst. Dit zijn bijvoorbeeld het online boekingsprogramma en/of Social Media bedrijven. Hieronder ziet u om welke bedrijven het gaat:

Google Analystics, Salonized, Tijd voor een site, Instagram, Facebook en Mailchimp.

Kan deze Privacy Verklaring worden gewijzigd

Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacy Verklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen

Mocht u nog vragen hebben over de Privacy Verklaring en de wijze waarop NLBeautySalon uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@nlbeautysalon.nl. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop NLBeautySalon uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@nlbeautysalon.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.